Uprawa in vitro to sposób rozmnażania roślin w sztucznych, kontrolowanych warunkach. Początkowo zabiegi te wykonywano w szklanych słoikach i probówkach. In vitro z łaciny oznacza w szkle. Uprawa in vitro znaczy zatem dosłownie uprawę w szkle. Zwiększenie skali produkcji, przyspieszenie rozwoju zmusiły wiele laboratoriów do korzystania z jednorazowych plastikowych opakowań, w których można obecnie kupić rośliny w sklepach. Pomimo uprawy w plastiku ciągle mówi się jednak o uprawie w szkle/in vitro. Rośliny in vitro nie są zatem synonimem roślin w żelu. Rozmnażanie in vitro może być wykonywane w żelu – pożywce stałej/ zestalonej agarem, półpłynnej lub płynnej – bez użycia agaru. Generalnie w skład każdej pożywki do uprawy roślin in vitro wchodzą podobne składniki. Są to sole mineralne i związki zawierające pierwiastki niezbędne do wzrostu roślin oraz roślinne regulatory wzrostu. Rośliny mają odmienne wymagania zatem udział poszczególnych składników należy dobrać indywidualnie dla każdego gatunku. Rodzaj pożywki: stała (agarowa), półpłynna lub płynna jest również istotny. Część gatunków radzi sobie znacznie lepiej na pożywkach agarowych, inne zaś na płynnych. W naszej produkcji dobraliśmy takie warunki wzrostu dla gatunków z rodzaju Eleocharis, że doskonale rosną na pożywkach płynnych. Kupując rośliny w pożywce płynnej zyskujemy komfort braku konieczności wypłukiwania żelu. Rośliny są praktycznie gotowe do posadzenia w podłożu.

Laboratorium 313